శిశువు గర్భంలో పిండం..షాక్ అయిన వైద్యులు..

ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నో వింతలు వున్నాయి. అయితే ఇప్పుడు జరిగిన సంఘటన చూస్తే ఔరా అనిపించకమానదు..వైద్య రంగంలో ఎన్నో వింతలు..ఆ వింతల్లో మరీ వింత ఇది. వివరాలు

Read more