కదులుతున్న విమానం నుంచి దూకిన జంట

ఎయిర్ పోర్టులో రన్ వేపై దిగిన విమానం నెమ్మదిగా ముందుకు వెళ్తున్నది. ఆ సమయంలో అనుకోకుండా అత్యవసర సమయంలో ఉపయోగించే స్లైడింగ్ మెట్లు తెరుచుకున్నాయి. ఏం జరుగుతుందో

Read more