చదువు రాని మంత్రసాని..15వేల ఫ్రీ డెలివరీలు..

ప్రపంచంలో అతి ఖరీదైనది ఏంటంటే చదువు..వైద్యం అని తెలిసిన విషయమే..అయితే డెలివరీ చేయడమంటే మాటలు కాదు..ఇప్పుడయితే అంతా సిజేరియన్ చేయించుకుంటున్నారు కానీ అప్పట్లో నార్మల్ డెలివరీలు అయ్యేవి.

Read more