దేవుని సేవకోసం..ఐపీఎస్ కి రాజీనామ..ఆమె ఎవరో తెలుసా..

ఐపీఎస్ అంత ఈజీ అయిన పని కాదు..ఎన్నో కష్ట నష్టాలకు ఓర్చి..అందరికంటే తామే ప్రతిభగలవారమని నిరూపిస్తే గాని ఐపీఎస్ గా సెలెక్ట్ అవుతారు. మరి అటువంటి పేరు

Read more