పాన్ కార్డు నంబర్ లో ఉండే సీక్రెట్ కోడ్స్ ఏంటో తెలుసా?

పాన్ కార్డు అంటే ఏమిటి? పర్మనెంట్ అకౌంట్ నెంబర్(శాశ్వత ఖాఉన్న సీక్రెట్ కోడ్స్ గురుంచి. పాన్ నెంబరు 10 అంకెలతో తయారు చేయబడ్డ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ నెంబరు.

Read more