దారి త‌ప్పిన పెంగ్విన్..త‌ర్వాత ఏం జ‌రిగింది..

ఇటీవల న్యూజీల్యాండ్ క్రీస్ట్‌చర్చ్‌ బీచ్‌లో ఒక పెంగ్విన్‌ దిక్కులు చూస్తూ కనిపించింది. జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే ఇది అరుదైన అడెలీ జాతికి చెందినదని తేలింది. ఇవి అంటార్కిటికాలో ఉంటాయట.

Read more