పిడుగులు ఎందుకు పడతాయో తెలుసా..

వర్షాకాలంలో పిడుగులు పడటం చాలా సహజం. అయితే ఈ పిడుగు పాటుకు గురై చాలా మంది చనిపోతుంటారు. మరి పిడుగులు ఎలా పడతాయి..వాటిని ముందే గుర్తించవచ్చా అంటే

Read more