రంగుల పైధాన్..ఎక్క‌డో తెలుసా..

కొండ చిలువ‌నని మీరు ఎప్పుడైనా చూశారా..మ‌హా అయితే ప‌సుపు..బ్లాక్ ఇలా ప‌లు రంగుల్లో ఉంటాయి కొండ చిలువ‌లు. అయితే మీరు ఎప్పుడ‌యినా.. రెయిన్‌బో పైధాన్‌ను చూడ‌క‌పోతే ఈ

Read more