ఢిల్లీలో వర్షం.. చలి.. వెనక్కి తగ్గని రైతులు

కొత్త వ్యవసాయ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లో రైతులు ఎన్ని అడ్డంకులు ఎదురైనా వెన్నక్కి తగ్గడంలేదు. ప్రకృతిలో భాగమైన చలి.. వర్షం.. ఈ రెండూ ఏకమైన వచ్చినా

Read more