ఇదో అరుదైన వ్యాధి..నిద్రపోవడమే పని..

మన దైనందిన జీవితంలో నిద్ర..తిండి అతి ముఖ్యమైనవి. అయితే నిద్రకి ఓ టైం ఉంది..కానీ ఇక్కడ ఓ వ్యక్తి నిద్రపోవడమే పనట..ఎందుకో తెలుసా.. ప్రపంచంలోని ప్రతి వ్యక్తికి

Read more