పార్లమెంట్ లో ఎలుక..ఎక్కడో తెలుసా..

సాధారణంగా ఎలుకలు మురికి కాలువలోనే కాదు..ఇళ్ళల్లోకి వస్తూవుంటాయి. అయితే ఇక్కడ ఓ ఎలుక ఏకంగా పార్లమెంట్ లోకి వచ్చి హల్ చల్ చేసింది..ఎక్కడ అనుకుంటున్నారా.. ఓ ఎలుక

Read more