రిసార్ట్ గా మారిపోయిన పాత బంగ్లా..రెంట్ ఎంతో తెలుసా..

పురాతన బంగ్లాలు ఎన్నో ఉంటాయి..అవి పాడు బడి శిధిలావస్థకి చేరుకుంటాయి కూడా. అయితే అలా శిధిలావస్థకి చేరుకుంటోన్న బంగ్లా రూపు రేఖల్ని మార్చేశారు ఓ నలుగురు. ఆ

Read more