పెళ్ళికి ముందే శృంగారం..ఇదోర‌కం ఆచారం..ఎక్క‌డో తెలుసా..

మ‌న‌కి ఉన్న సంప్ర‌దాయాలు ఎన్నో..ఊరికో వింత‌..గ్రామానికో ఆచారం..ఇది భార‌త‌దేశంలోనే ఎక్కువ‌గా ఉంటుంటాయి..వింటుంటాం..చూస్తుంటాం కూడా. అయితే ఇప్పుడో వింత ఆచారం వైర‌ల్ అవుతోంది. అదేమిటంటే పెళ్లికి ముందే శృంగారం.

Read more