గుడ్లు పెట్టిన కోడిపుంజు..ఎక్కడో తెలుసా..

గుడ్లు ఏం పెడతాయి అంటే అదేం ప్రశ్న కోడిపెట్టలు కదా అని చెప్తాం..ఇప్పటి వరకు కోడి పెట్ట గుడ్లు పెట్ట‌డం చూశాం.. కానీ ప్ర‌కృతికి విరుద్ధంగా కోడి

Read more