కీర్తి స్టన్నింగ్ లుక్.. వాహ్ అనాల్సిందే!

కీర్తి సురేష్.. కొత్త లుక్ చూసి ప్రతి ఒక్కరు షాక్ అవుతున్నారు. ఎప్పుడూ క్యూట్ గా కనిపించే కీర్తి.. తన కొత్త తమిళ సినిమా “సాని కాయిధం”

Read more