ఉఫ్పుతో ముప్పు..అవేంటో చూడండి..

రంగు,రుచి,వాస‌న ఇవ‌న్నీ స‌మ‌పాళ్ళ‌ల్లో ఉంటేనే టీ కి రుచి..అలాగే కూర‌లో కూడా ఉప్పు..కారం అన్నీ స‌రిగా ఉంటేనే రుచి. అయితే ఇపుడు పేస్ట్ లో కూడా ఉప్పు

Read more