ఘనమైన సారె..వెయ్యి కిలోల చేపలు..

వివాహం ఘనంగా చేస్తారని తెలుసు..మరి వివాహం అనంతరం సారె కూడా పెడతారని తెలుసు..కానీ మరీ ఇంత రిచ్ గా సారె పెడతారా అంటే ఔననే చెప్పాలి..అసలు విషయం

Read more