శాట్..యాక్ట్ టెస్ట్ లో అద‌ర‌గొట్టిన 11ఏళ్ళ‌ అమ్మాయి-ఆమె ఎవ‌రో తెలుసా..

తెలివి తేట‌ల‌కి..వ‌య‌సుకి సంబంధం లేదు..బాల మేధావులు చాలా మందే వున్నారు. కాగా ఇప్పుడు న‌టాషాపెరి కూడా అదే కోవ‌కి చెందుతుంది. విష‌యం ఏంటంటే..ఆ అమ్మాయి వయసు 11

Read more