పోలీసు ఉద్యోగాలకు ఉచిత శిక్షణ!

స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్తంగా భర్తీ చేస్తున్న పోలీసు ఉద్యోగాల పోటీ పరీక్షలపై టి-సాట్ ప్రత్యేక ప్రత్యక్ష్య ప్రసార కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోందని సీఈవో ఆర్.శైలేష్ రెడ్డి

Read more