స్క్రాప్ తో అబ్దుల్ కలాం విగ్రహం..ఎక్కడో తెలుసా..

కవితకి కాదేది అనర్హం అన్నట్టుగా విగ్రహాల తయారికి కూడా ఏదీ వేస్ట్ కానివ్వడం లేదు నేటి కళాకారులు..ఇసుక..వేస్ట్ ప్లాస్టిక్..స్క్రాప్ ఇలా పలు రకాలుగా విగ్రహాలని తయారు చేస్తున్నారు.

Read more