కుక్క‌లా అరిచిన సీగ‌ర్ ప‌క్షి..ఎక్క‌డో చూద్దాం..

మాట్లాడే ప‌క్షులు చూశాం గాని ఇప్పుడో ప‌క్షి అచ్చం కుక్క‌లా అర‌వ‌డంతో ఇప్పుడా వార్త వైర‌ల్ అవుతోంది. ఆ సంగ‌తులు చూద్దాం. సోషల్ మీడియాపై సీగల్ పక్షుల

Read more