నిద్ర లేకపోతే..రోగ నిరోధక శక్తి దెబ్బ తీస్తుందట..

లైఫ్ లో ఎన్నో మార్పులు తీసుకువచ్చింది కరోనా..ముఖ్యంగా ఆహారం విషయంలో పలు మార్పులు వచ్చాయి. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడానికి పండ్లు తీసుకోవడం.. పురాతన వంటకాలను తినడం.. కఠినమైన

Read more