స్నేక్ హెడ్ చేప..అమెరికాని వణికిస్తోందట..

అమెరికాని గడ గడలాడిస్తోందట ఓ రకం చేప..చేపకి భయపడటం ఏంటీ అనుకుంటున్నారా..అయితే వివరాల్లోకి వెళ్దాం.. నార్తర్న్ స్నేక్‌హెడ్ చేప (చనా ఆర్గస్) మన దేశంలో లభ్యమయ్యే కొరమీను

Read more