రెడ్ శాండ్ బోవా స్నేక్..ధర ఎంతో తెలుసా..!

పాముల్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి..విషపూరితమైనవి కొన్ని అయితే..ఖరీదైన..అతి విలువైన పాములు కూడా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తోన్న పాము అతి ఖరీదైనది.. ఫొటోలో కనిపిస్తున్న పామును కొందరు

Read more