బతికి ఉన్న పాముని తినేసిన యువకుడు..

బతికి ఉన్న పాముని కర కరా నమిలితినేశాడు ఓ యువకుడు. సోషల్ మీడియాలో క్రేజ్ సంపాదించుకునేందుకు యువత చేయని పనులంటూ లేవు. ఓవర్ నైట్‌లో పేరు తెచ్చుకోవడానికి

Read more