కూల్చివేసిన ఆలయాలను పునఃనిర్మించాలి

విజయవాడలో మెరుపు ధర్నాకు దిగిన బీజేపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని విజయవాడలో బీజేపీ బుధవారం మెరుపు ధర్నాకు దిగింది. గతంలో కృష్ణా పుష్కరాల సందర్భంగా కూల్చివేసిన దేవాలయాలను వెంటనే

Read more