అప్పు తీర్చలేక అనంతలోకాలకు..

కుటుంబ అవసరానికి చేసిన అప్పులు ఆ యువతికి తలకుమించిన భారం అయ్యాయి. అప్పు ఇచ్చినవారు నిత్యం ఫోన్లు చేస్తుండటంతో.. సదరు యువతి బలవన్మరనానికి పాల్పడింది. ఈ ఘటన

Read more