దేశ చరిత్రలో అద్భుతమైన రోజు నేడు..

1971 బంగ్లాదేశ్ ఆవిర్భావానికి దారితీసిన యుద్ధంలో పాకిస్థాన్‌పై సాధించిన విజయాన్ని జ్ఞాపకార్థంగా భారత్ డిసెంబర్ 16న 50వ వార్షికోత్సవాన్ని ‘Swarnim Vijay Varsh’గా జరుపుకుంటున్నది. 1971 భారత-

Read more