శరీరానికి చెమట పట్టడం లాభామా..నష్టమా..

వేసవికాలంలోనే కాదు ఒక్కొక్కరికి నిత్యం చెమట పడుతూ దుర్వాసన కూడా వస్తూ వుంటుంది. అయితే చెమట ఎందుకు పడుతుంది.. చెమట పట్టడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నప్పటికీ అసలు

Read more