ప్రపంచంలోనే లోతైన స్విమ్మింగ్ ఫూల్..ఎక్కడో తెలుసా..

స్విమ్మింగ్ పూల్ లోతు మహా అయితే ఎంత వుంటుంది..ఆరు అడుగులు..లేదా ఏడు అడుగులు..కానీ ఓ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఏకంగా 196అడుగుల లోతులో వుందట..ఎక్కడ అనుకుంటున్నారా.. ఏం చేసినా

Read more