టాక్సీలో చిన్నారిని మర్చిపోయిన దంపతులు

టాక్సీలు, ఆటోలు, క్యాబులు, బస్సుల్లో ప్రయాణించినప్పుడు సాధారణంగా తాళం చెవులు, సెల్ ఫోన్స్, బ్యాగులు వంటి వస్తువులను మర్చిపోతుంటాం. కొద్దిసేపటికి వాటి గురించి గుర్తు రాగానే, కంగారుపడతాం.

Read more