కరోనా నుండి కోలుకున్నారా..టీబీ పరీక్షలు తప్పనిసరి..

ఈ కరోనా మహమ్మారి సోకిన తర్వాత ఎన్నో మార్పులు వస్తున్నాయి..ఒక రోగం దానికి రిలేటెడ్ గా మరొక జబ్బులు వస్తున్నాయట. ఇప్పుడు టీబీ కేసులు బయటపడుతున్నాయట. ఆ

Read more