పేపర్ కప్పులో టీ ఇంత ప్రమాదకరమా?

విందులు, వినోదాల్లో సాధారణంగా పేపర్ కప్పులు, ప్లేట్లు విరివిగా వాడుతుంటాం. అయితే ఇప్పుడు కరోనా నేపథ్యంలో పేపర్‌ కప్పుల వాడకం ఆఫీసులు, హోటళ్లలో మరింత పెరిగిపోయింది. అయితే,

Read more