అంతరిక్షంలో పంటలు.. వ్యోమగాములే రైతులు

  ఇన్నాళ్లు పంటలు అంటే భూమి మీదనే పండుతాయని అనుకున్నాం. కానీ నీ సతి త్వరలో అంతరిక్షంలో నూ సాగు మొదలు కాబోతోంది. అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధన

Read more