నా డబుల్ బెడ్రూం తిరిగి ఇస్తున్న!

నా లాంటి పేదవారికి ఇల్లు ఇవ్వండి సిద్దిపేటలో ఆదర్శంగా నిలిచిన లక్ష్మీ.. అభినందించిన మంత్రి హరీష్ రావు ‘నాకు డబుల్ బెడ్రూం ఇల్లు వచ్చింది. కానీ నేను

Read more