గోదావరిలో నలుగురు గల్లంతు !

ప్రాణాల మీదికి తెచ్చిన పుట్టిన రోజు వేడుక పుట్టిన రోజు వేడుకలు నలుగురి ప్రాణాల మీదికి తెచ్చాయి. గోదావరి స్నానానికి వెళ్లిన నలుగురు యువకులు గల్లంతయిన ఘటన

Read more