తిరుమలలో కొత్త నిబంధన

తిరుమలలో పరిస్థితులను అనుగుణంగా నిబంధనలలో ఎప్పటికప్పుడు మార్పులు చేస్తూనే ఉన్నారు. కలియుగ దైవం తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వరస్వామి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు పోలీసులు తాజాగా కీలక సూచనలు

Read more