నేటి కరెంట్ అఫైర్స్ 24-12-2020

రాష్ట్రీయం – దేశంలోనే తెలంగాణ ఎగుమతుల పవర్ హౌస్ గా మారిందని ఎగ్జిమ్ బ్యాంకు తెలిపింది. ఏప్రిల్ నుంచి సెప్టెంబరు మధ్య రూ. 30,250 కోట్ల ఎగుమతులు

Read more