ఒకే కుటుంబంలో నలుగురు ఆత్మహత్య

ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు రైలు కింద పడి ఆత్మహత్యచేసుకున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని కర్నూల్‌ జిల్లా ప్రాణ్యం మండలంలో ఘటన చోటుచేసుకున్నది. నంద్యాల రోజా కుంట ప్రాంతానికి

Read more