వేప చెట్టుకు పాలు ఎందుకు కారుతాయి? మూఢ‌న‌మ్మ‌క‌మా? సైన్సా?

వేప‌చెట్టుకు పాలు కార‌డం అంద‌రం చూస్తుంటాం. కొంద‌రు లైట్ తీసుకుంటే మ‌రికొంద‌రేమో దేవుడి మ‌హిమ అని చెప్తుంటారు. ఆ చెట్టుకు పూజ‌లు చేస్తారు. ఒక‌వేళ ఆ చెట్టు

Read more