తెలంగాణ సచివాలయ నిర్మాణ పనులు షాపూర్జీ పల్లోంజీకే

తెలంగాణ నూతన సచివాలయం నిర్మాణ పనులను షాపూర్‌జీ పల్లోంజీ సంస్థ దక్కించుకున్నది. ఈ విషయాన్ని ప్రభుత్వం అధికారికంగా ప్రకటించింది. నిర్మాణ సంస్థను ఎంపిక చేసేందుకు ప్రభుత్వం ఈ-

Read more