తిరుపతి-తిరుమల మధ్య ఎలక్ట్రికల్ బస్సులు..ఎప్పటి నుంచో తెలుసా..

రోజు రోజుకి కాలుష్యం పెరిగిపోతోంది.మరి ఈ కాలుష్య నివారణ ఎలా అనుకుంటే దానికి పలు మార్గాలు వెతుకుతున్నారు. కాగా తిరుమల కొండల్లో కాలుష్యాన్ని తగ్గించే దిశగా తిరుమల

Read more