ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలిలో మువ్వన్నెల జెండా!

ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి (యూఎన్ఎస్‌సీ) తాత్కాలిక సభ్య దేశంగా గత ఏడాది భారత్ ఎనిమిదోసారి ఎన్నికైన సంగతి తెలిసిందే. ఓటింగ్‌లో సర్వ ప్రతినిధి సభలోని 193 దేశాల్లో

Read more