చలి నుంచి పశువుల రక్షణకు..

దేశంలో శీతాకాలం నేపథ్యంలో ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా పడిపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉత్తర భారతంలో చలి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో చలి నుంచి ఆవులను రక్షించడానికి ఉత్తర

Read more