ఇన్ హెలర్ గా వ్యాక్సిన్..

కరోనాకి నివారణ వ్యాక్సిన్ అంటే సూది మందు వేస్తున్నారు ప్రస్తుతం. అయితే ప్యూచర్ లో ట్యాబ్ లెట్స్ రూపంలో రానున్నాయట. భవిష్యత్తులో ఈ వ్యాక్సీన్లు ఇన్​హేలర్ లేదా

Read more