ఆవు పేడతో పెయింట్‌.. త్వరలో మార్కెట్ లోకి

ఒకప్పుడు ఇండ్లను పేడతో అలికేవారు. ప్రస్తుతం మారుమూల గ్రామాల్లోనూ పేడతో ఇండ్లను అలుకుతుంటారు. తద్వారా క్రిమికీటకాలు ధరిచేరకపోవడమే కాక, ఇల్లు శుభ్రంగా ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు ఆవు

Read more