విస్కీ వ్యర్థాలతో గ్యాస్ తయారీ..

ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ మామూలు టెక్నాలజీ కాదు. పలు వ్యర్థాలతో ఉపయోగపడే విధంగా వాటిని వినియోగిస్తున్నారు.అయితే ప్రముఖ స్కాచ్ విస్కీ తయారీ సంస్ధ గ్లెన్ ఫెడిచ్ సరికొత్త ప్రయోగానికి

Read more