గంటకు 600 కిలో మీటర్ల వేగంతో దూసుకెళ్లే రైలు..ఎక్కడో తెలుసా..

ట్రైన్ స్పీడ్ ఎంత వుంటుందో అందరికీ తెలిసిందే..ఆయా గమ్యస్థానాలను బట్టి ఒకరోజు..రెండు రోజులు పడుతుంది చేరుకోవడానికి..కానీ ఈ ట్రైన్ ఎక్కితే రయ్ మని దూసుకుపోవడమే గంటల వ్యవధిలోనే

Read more