మ‌న దేశం మ‌రో వెనుజులా ఐతే స‌ర్వ‌నాశ‌నం..

మ‌న దేశం మ‌రో వెనుజులా ఐతే స‌ర్వ‌నాశ‌నం.. పదవి కోసం పెన్షన్లు, ఋణ మాఫీలూ, ఉచిత సర్వీసుల ఆఫర్ ద్వారా మన నాయకులు దేశాన్ని మరో వెనిజులా

Read more