పసుపుగా మారిన నాలుక..ఇదో అరుదైన వ్యాధి..

టెక్నాలజీ పెరుగోతోన్న కొలది..పలు రోగాలు కూడా పెరుగుతూనే వస్తున్నాయి..పేరు తెలియని జబ్బులు కూడా భయపెడుతున్నాయి ప్రజలని. రోజుకో కొత్త వైరస్ ప్రపంచాన్ని భయాందోళనకు గురి చేస్తోంది. ఇప్పటికే

Read more